Prawo autorskie i znak towarowy

LaunchPort, VoltPort, Connecting Technology and Life, Hold. Charge. Protect.
są znakami towarowymi firmy Dana Innovations DBA IPORT w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple, iPad, Lightning, Smart Cover są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Caséta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks są znakami towarowymi firmy Lutron Electronics.

W przypadku wątpliwości dotyczących znaków towarowych napisz do nas na adres contact@iportproducts.com